ابطال قرارداد

ابطال قرارداد
قرارداد ساخت نمای یکی از برج‌های تجاری قزوین که با یک شرکت داخلی بسته شده بود به دلائل مبهمی باطل شده و با یک شرکت ترکیه‌ای بسته شده است.  این قرارداد 17میلیارد تومان بوده و قرار بوده این شرکت داخلی که دراستان مستقر است با متری 55 هزار تومان نمای برج را احداث کند، اما با قیمت 2برابر به شرکت دیگری واگذار شده است. مدیران شرکت در حال پیگیری قانونی موضوع هستند و گفته می‌شود که به‌زودی اطلاعات مهمی در این زمینه منتشر خواهند کرد.


چهارشنبه 16 مرداد 1392
15:18:51