جاذبه راه‌های الموت حفظ می‌شود

فرارو
جاذبه راه‌های الموت حفظ می‌شود

معاون راه‌داری وزارت راه‌وشهرسازی در حاشیه بازدید از راه‌های الموت اظهار کرد: «این راه‌ها دارای اهمیت زیادی هستند و به‌همین‌دلیل باید برای حفظ آنها تلاش کرد.»


عبدالهاشم حسن‌نیا افزود: «هرگونه عملیات به‌سازی و مناسب‌سازی در راه‌های روستایی الموت باید به‌گونه‌ای انجام شود که مشخصات تاریخی و طبیعی منطقه از دست نرود که این موضوع در راه‌هایی که از داخل بافت‌های روستایی می‌گذرد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.» وی تاکید کرد: «اجرای جاده دردست‌احداث قزوین-الموت-تنکابن و همچنین جاده قزوین-رحیم‌آباد-کلاچای از جذابیت‌های محورهای موجود در منطقه الموت نمی‌کاهد و قطعا ازاین‌پس هم، این محورها کاربری خود را حفظ خواهند کرد.»

شنبه 24 مهر 1395
15:44:55