پست جدید نماینده سابق

پست جدید نماینده سابق
به‌زودی نماینده  سابق قزوین در مجلس به سمت معاونت یکی از وزارتخانه‌های تازه ادغام شده  منصوب می‌شود.این نماینده سابق یکی ازگزینه‌های استانداری قزوین هم بود، اما به‌دلائلی ترجیح داد در استان حضور پیدا نکند و در تهران بماند.


چهارشنبه 16 مرداد 1392
15:07:09