دزد آرایشگاه‌های زنانه گرفتار قانون شد

دزد آرایشگاه‌های زنانه گرفتار قانون شد

سارق سابقه‌داری که به 40آرایشگاه‌ زنانه در شهرهای استان قزوین دستبرد زده بود، دستگیر شد.
رییس پلیس استان با اعلام این خبر، اظهار کرد: «در پی وقوع سرقت‌های سریالی از آرایشگاه‌های زنانه، شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار تیمی از کارآگاهان ورزیده پلیس آگاهی استان قرار گرفت.»سرتیپ مهدی محمودی افزود: «کارآگاهان در جریان تحقیقات خود، با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند با ردیابی متهم، او را شناسایی کرده و در یک عملیات ضربتی با محاصره مخفی‌گاه وی، این متهم تحت تعقیب را دستگیر کنند.» وی اضافه کرد: «متهم که از سارقان سابقه‌دار استان است، به‌هنگام بازجویی فنی کارآگاهان، هنگامی که با مدارک پلیس روبه‌رو شد، ناچار به اعتراف شد و به ارتکاب 40مورد سرقت از آرایشگاه‌های زنانه در شهرهای قزوین، الوند و محمدیه اقرار کرد.»
رییس پلیس استان با اشاره به اینکه ارزش تقریبی اموال سرقتی یک میلیارد ریال بوده است، اضافه کرد: «در ادامه تحقیقات کارآگاهان، 12نفر مال‌خر نیز که اقدام به خرید اموال مسروقه از متهم کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند و بخش زیادی از اموال مال‌باختگان ازجمله، لپ‌تاب، سشوار، ماشین‌اصلاح و... کشف شد و به مال‌باختگان برگردانده شد.»

سه شنبه 6 مهر 1395
15:04:19