تکذیب دستگیری

تکذیب دستگیری
شایعه بازداشت برادر نماینده مجلس به‌دلیل درگیری و چاقو کشی تکذیب شد. سایت حامیان مردمی آقای عباسپور، مسبب تکثیر این خبر مجعول را یک تشابه اسمی با نماینده مردم محترم شهرستان‌های آوج و بویین زهرا در مجلس دانسته واعلام کرده فرد بازداشتی به هیچ وجه برادر تنی یا ناتنی آقای عباسپور نیست.

چهارشنبه 16 مرداد 1392
15:04:33