سقوط مرگ‌بار کارگر جوان به داخل مخزن اسید

سقوط مرگ‌بار کارگر جوان به داخل مخزن اسید

کارگر جوان یک واحد تولیدکننده مواد شیمیایی در شهرستان بویین‌زهرا که به داخل مخزن اسید سیاه سقوط کرده بود پس‌از یک ماه تلاش برای زنده ماندن، سرانجام تسلیم مرگ شد.صبح روز بیستم تیرماه امسال، کارگر یک واحد تولیدکننده مواد شیمیایی در شهرستان بویین‌زهرا، که سرگرم کار در سالن تولید این کارخانه بود، ناگهان به داخل مخزن پرمنگنات افتاد.

پنجشنبه 18 شهريور 1395
10:58:40