شلیک شرورانه در خیابان راه‌آهن

شلیک شرورانه در خیابان راه‌آهن

کارآگاهان پلیس در تعقیب دو مرد هستند که با شرارت و تیراندازی در یک دفتر پیمان‌کاری در خیابان راه‌آهن قزوین، حسابدار این دفتر را به‌شدت مجروح کرده و گریختند.این حادثه، ساعت19 هجدهم مردادماه امسال اتفاق افتاد و در جریان آن، دو مرد نسبتا جوان که گفته می‌شود از بستگان نزدیک صاحب یک دفتر پیمان‌کاری در سر پل خیابان راه‌آهن هستند، درحالی‌که مجهز به سلاح جنگی و شکاری بودند وارد این دفتر پیمان‌کاری شده و بی‌محابا اقدام به شلیک کردند. شدت تیراندازی مهاجمان به‌حدی بود که شیشه‌های دفتر شکست و حسابدار دفتر از ناحیه سر و چشم‌ها به‌شدت آسیب دید.
مهاجمان که ظاهرا با عدم حضور صاحب دفتر ناکام مانده بودند، بلافاصله پس‌از تیراندازی و از پای درآوردن مرد حسابدار به‌سرعت از دفتر پیمان‌کاری خارج شده و به‌وسیله یک دستگاه خودرو متواری شدند.
صاحب این دفتر پیمان‌کاری درباره این حادثه به فروردین امروز گفت: «روز حادثه دو مهاجم که از اقوام من بودند با انگیزه‌ رقابت شغلی با اسلحه به دفتر هجوم آورده و اقدام به تیراندازی کردند که با این عمل، شیشه‌های دفتر شکست و در‌نهایت این اقدام وحشیانه مهاجمان به مجروح شدن حسابدار ختم شد.
وی بابیان‌اینکه، حسابدار دفتر که هم‌اینک در بیمارستان بستری است در این حادثه دو چشم خود را از دست داده و سطح هوشیاری پایینی دارد، از دادستانی و پلیس خواست نسبت‌به پیگیری برای دستگیری و مجازات مهاجمان اقدام کنند.

شنبه 6 شهريور 1395
17:06:00