طناب دار، فرجام 2تولیدکننده موادمخدر

روی خط حادثه
طناب دار، فرجام 2تولیدکننده موادمخدر

دو تولیدکننده موادمخدر در زندان مرکزی به دار مجازات آویخته شدند. این دو تولیدکننده که در پی دستگیری و اعتراف یک قاچاقچی، در باغی در مشکین‌دشت کرج به دام پلیس قزوین افتادند و در بازرسی از مخفی‌گاه آنان مقدار قابل‌توجهی مواداولیه ساخت و تولید موادمخدر و لوازم آزمایشگاهی مربوطه کشف گردید،در جریان محاکمه در دادگاه انقلاب استان قزوین به اعدام و مصادره اموال محکوم شدند. اما آنان با اعتراض به حکم صادره، تقاضای عفو کردند که با مخالفت توسط کمیسیون استانی و مرکزی عفو و بخشودگی، با درخواست متهمان و تایید حکم صادره توسط دادستانی کل کشور، «مجتبی. ن» 37ساله و «مجید. ح» 33ساله، هر دو اهل کرج در ندامت‌گاه مرکزی قزوین به دار مجازات آویخته شدند.

شنبه 6 شهريور 1395
17:04:10