ظاهر خود را فراموش نکنید

فرهنگ شهروندی
ظاهر خود را فراموش نکنید

وضع ظاهری شما اولین چیزی است که در برخورد با افراد در ذهن ایشان اثر می‌گذارد و بی‌شک در روابط اجتماعی بسیار موثر خواهد بود. معمولاً از وضع ظاهری شما درباره شما داوری خواهدشد. لباس هر شخصی نشان دهنده ذوق آن فرد است و همچنین سلیقه افراد را نیز به خوبی نشان می‌دهد و نوع لباس و رنگ آن از لحاظ روانی بر انسان تأثیر دارد. باید این نکته را نیز دانست که نوع لباس پوشیدن هر فرد معرّف شخصیت روانی اوست و استفاده از پوشش‌های نامناسب باعث خدشه‌دار شدن شخصیت خواهد شد؛ همچنان‌که آراستگی، پاکیزگی و سازگاری لباس با سن، جایگاه و مکانی که در آن مشغول به فعالیت هستید، در این معرفی بسیار موثر خواهد بود.

شنبه 1 خرداد 1395
14:28:57