یورش بیابانی طبیعت به مراتع سرسبز قزوین‌

یورش بیابانی طبیعت به مراتع سرسبز قزوین‌

تخریب شدید اراضی و محیط‌های طبیعی طی چند سال گذشته رشد بی‌سابقه و ناراحت‌کننده‌ای را داشته که سبب از بین رفتن ده‌ها و بلکه صد‌ها هزار هکتار از اراضی طبیعی در نقاط مختلف استان قزوین شده است. 

محمد روزبه به خبرگزاری فارس می‌گوید: در استان قزوین 29 هزار هکتار از مناطق بیابانی شناسایی شده است و در صورتی که جلوی پیشروی بیابان گرفته نشود، فاجعه زیست محیطی و طبیعی در انتظار استان قزوین بوده و اراضی این استان را تهدید می‌کند.
معاون فنی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیز‌داری استان قزوین افزود: در مجموع 80 درصد از اراضی بنا بر آمار‌های ارایه شده در سطح کشور در شرایط خشک و نیمه خشک قرار داشته که این وضعیت نیز شرایط تغییر به حالت بیابانی و خشک را مقدور می‌کند.

چهارشنبه 2 مرداد 1392
13:29:56