به وضعیت بهداشتی نانوایی ها توجه کنید

به وضعیت بهداشتی نانوایی ها توجه کنید

مسوولان چرا به وضعیت بهداشتی نانوایی ها توجهی نمی کنند. وضع بهداشتی نانوایی سنگکی در خیابان [...] بشدت نامطلوب است. شاطر و خمیرگیر و دیگر افراد شاغل در این نانوایی نه از لباس بهداشتی برخوردارند و نه اوضاع بهداشت محیطی در این سنگکی با ضوابط مرکز بهداشت منطبق است. این چندمین باری است که با مطبوعات محلی تماس گرفته ام و این موضوع را تذکر داده ام، اما اقدامی از سوی مسوولین مربوطه صورت نگرفته است.                            - رهامی
چرا دستفروشان ساماندهی نمی شوند
من مغازه داری در خیابان خیام جنوبی هستم. چه گناهی کرده ام که مغازه دار شده ام و باید هم عوارض بدهم و هم مالیات و ماموران تعزیزات هم راه به راه بیایند نرخ و فاکتورهایم را برای اینکه گران نفروشم، کنترل کرده اند، اما هیچکس نیست با دستفروشانی که سرتاسر این خیابان را آن هم در آستانه عید بساط پهن کرده و کار من و امثال من را به کسادی کشانده اند، برخورد کنند. مگر شهرداری مسوولیت ساماندهی  دستفروشان را ندارد، چرا کاری نمی کنند؟                 - لباسچی

شهرداری، دولتخانه و پروژه های نیمه کاره
آقای استاندار گفته اند قصد دارند دولتخانه صفوی را برای بازسازی در اختیار شهرداری بگذارند. سوال من این است که شهرداری با کدام بودجه قرار است چنین کاری را انجام دهد؛ در حالی که چندین پروژه نیمه کاره از جمله برج ابتدای خیابان حکم آباد بخاطر نداشتن پول روی دست شهرداری مانده است. آقایان اگر پول دارند اول این پروژه ها را انجام دهند، بعد بلند پروازی کنند.                                  - مطلبی

بلاتکلیفی پلاک‌های فرسوده
در طرح نوسازی بافت‌های فرسوده به پلاک‌هایی که در خیابان مجاهد است نه اجازه ساخت و نوسازی می‌دهند و نه اجازه تخریب. مسوولان بگویند تکلیف ما که در بافت خانه داریم، چیست تا از آن دستور پیروی کنند. حتی بانک مسکن هم در مورد تخصیص وام به اینگونه پلاک‌ها اظهار بی اطلاعی می‌کنند.      - خان محمدی

دوشنبه 24 اسفند 1394
10:38:36