گزینه‌های استانداری قزوین

گزینه‌های استانداری قزوین

رایزنی‌ها برای انتخاب استاندار قزوین شروع شده و سه گزینه بومی و یک گزینه غیربومی از محتمل‌ترین افراد برای استانداری قزوین هستند.

 امیر طاهرخانی نماینده پیشین تاکستان، محسن بهشتی سرشت عضو سابق شورای شهر قزوین، غلامعباس آقاعلیخانی نماینده سابق بویین زهرا از گزینه‌های بومی به حساب می‌آیند و عباس میرزا ابوطالبی استاندار دوره هاشمی و فرماندار اسبق قزوین به عنوان گزینه غیربومی نام برده می‌شود.

چهارشنبه 2 مرداد 1392
12:42:23