جلسات هماهنگی اصلاح طلبان

جلسات هماهنگی اصلاح طلبان

جلسات شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان قزوین به طور منظم برگزار می‌شود و در این جلسات که نمایندگان احزاب اصلاح طلب حضور دارند اوضاع سیاسی استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در آخرین جلسه این ستاد که با حضور قدرت ا... علیخانی و آیت ا... تاکندی برگزار شد بر اتخاذ مواضع اصلاح طلبی گروه‌ها تاکید شد.

چهارشنبه 2 مرداد 1392
12:41:25