گزینه غیربومی برای اداره کل ...

گزینه غیربومی برای اداره کل ...

خبر اول اینکه، بعد از فشارها و وضعیت غیرمعمول در اداره کل ...، تغییر در این اداره کل در دستور قرار گرفته است. گفته می‌شود یک گزینه بومی روحانی و یک گزینه غیربومی که هم اکنون مدیرکل یک استان است برای این اداره کل در دست بررسی است. این در حالی است که روحانی بومی با مخالفت امام جمعه قزوین مواجه شده است و به نظر می‌رسد گزینه دوم به احتمال قوی منصوب خواهد شد.سازمان همیاری مدیر خود را می شناسد
با خبر شدیم؛ مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان به زودی منصوب خواهد شد. در حال حاضر، مهدی عبدالرزاقی و هادی نیک فطرت شیوایی از جمله مطرح ترین گزینه‌ها برای تصدی این مسوولیت هستند. به گفته یک منبع مطلع، احتمال انتصاب عبدالرزاقی بیشتر از مدیرعامل کنونی شرکت نمایشگاه های بین المللی است.

چهره های جدید در انتخابات خبرگان

شنیدیم؛ در انتخابات پیش روی مجلس خبرگان رهبری، علاوه بر کاندیداهای مطرح کنونی در استان، دو چهره جدید از شخصیت های متمایل به اصلاح طلبان نیز برای راهیابی به مجلس خبرگان رهبری در استان کاندیدا خواهند شد که یکی از آنان ساکن تهران است. آیت ا.. علی محمدی تاکندی، آیت ا.. علی اسلامی، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی و حجت الاسلام علی عباسی از چهره هایی هستند که قصد دارند در این عرصه حضور یابند.

یوسفی، پست مدیرکلی را نپذیرفت
مطلع شدیم؛ دکتر زهرا یوسفی، چهره مطرح سیاسی و اجتماعی استان از قبول مسوولیت مدیرکلی کل بهزیستی استان خودداری کرده و تاکید کرده است علاقه ای به این جایگاه ندارد. بعد از استعفای مقدم مدیرکل بهزیستی استان، یوسفی جزو گزینه ها بود. به نظر می رسد خانم دکتر عزم خود را  برای مجلس عزم کرده است و شاید یا بک روحانی شناخته شده پوستر مشترک بزنند!

حضور طرفداران  یک نماینده!

گفته می شود: در مراسم اصلاح طلبان استان که با حضور دکتر عارف در حسینیه یادگار امام (ره) قزوین برگزار شد برخی چهره های شناخته شده و حامیان یک نماینده قزوین در مجلس نیز حضور پر رنگی داشتند. آنگونه که از برخی خبرها بر می آید این افراد در نظر دارند این بار جبهه متحدی را برای حمایت از علیخانی ها در استان تشکیل دهند و یا اینکه در قزوین، از قدرت اله علیخانی و این نماینده مشترکا حمایت کنند.
 
تلاش برای ابقای خانم مدیرکل
و دست آخر اینکه، یکی از چهره های مطرح اصولگرایان استان تلاش می کند مانع تغییر احتمالی سیدی از مدیرکلی امور بانوان استانداری قزوین شود. در برخی محافل شنیده شده است که این چهره در تماس با استاندار خواستار باقی ماندن خانم مدیرکل در مسوولیت خود شده است. سیدی از دوره احمدی نژاد، این مسوولیت را بر عهده دارد.

شنبه 28 آذر 1394
17:47:03