واقعیت یا آمارها؟

واقعیت یا آمارها؟
عید علی کریمی یکی از معدود فعالان کارگری حاضر در استان است که رابطه زیادی با رسانه‌ها دارد و تقریبا هفته‌ای نیست که خبر یا مصاحبه‌ای از او در نشریات و سایت‌های قزوین منتشر نشود. 

کریمی به تازگی در گفت‌وگو با ایلنا تبلیغات و آمارهای اشتغال‌زایی دولت را غیرواقعی توصیف کرد و گفت: در طول هشت سال گذشته با وجود ارایه آمارهای مثبت در زمینه اشتغال‌زایی، شاهد از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های شغلی ایجاد شده در دولت‌های گذشته بوده‌ایم. این در حالیست که تصور جامعه کارگری در زمان قدرت گرفتن دولت احمدی‌نژاد، با توجه به شعارهای ارایه شده این بود که شاهد بهبود امنیت شغلی کارگران شاغل و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای کارگران بیکار باشیم؛ اما آنچه در این هشت سال شاهدیم نابودی امنیت شغلی و بیکاری کارگران به تبع تعطیلی کارخانه‌ها و وقوع مشکلات اقتصادی است.  دبیر خانه کارگر قزوین با اشاره به تعدادی از واحدهای تولیدی تعطیل شده در استان قزوین تاکید کرد: اعلام آمار غیرواقعی با وجود انبوهی از اخراج و تعدیل کارگران و همچنین تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی همانند کارخانه‌های لامپ الوند و چهار واحد نساجی فرنخ، ناز نخ، مه نخ و پوشینه بافت و بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی و... به دلیل سوء مدیریت اقتصادی دولت، ناعادلانه است. کریمی به نمونه‌ای از وجود نقص در نحوه آمارگیری دولت اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه دولت در ارایه آمار اشتغال، کارگرانی که مستمری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند را جزو آمار شاغلین به حساب می‌آورد و این در حالیست که ۹۵ درصد ازکارگران بعد از استفاده از مستمری بیمه بیکاری مجددا بازگشت به کار نمی‌شوند و به خیلی بیکاران بدون مستمری افزوده می‌شوند. دبیر خانه کارگر قزوین با اشاره به تعدادی از واحدهای تولیدی تعطیل شده در استان قزوین تاکید کرد: اعلام آمار غیر واقعی با وجود انبوهی از اخراج و تعدیل کارگران و همچنین تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی همانند کارخانه‌های لامپ الوند و چهار واحد نساجی فرنخ، ناز نخ، مه نخ و پوشینه بافت و بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی و... به دلیل سوء مدیریت اقتصادی دولت، ناعادلانه است. کریمی گفت: به عنوان نمونه دولت در ارایه آمار اشتغال، کارگرانی که مستمری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند را جزو آمار شاغلین به حساب می‌آورد و این در حالیست که ۹۵ درصد ازکارگران بعد از استفاده از مستمری بیمه بیکاری مجددا بازگشت بکار نمی‌شوند و به خیلی بیکاران بدون مستمری افزوده می‌شوند.

چهارشنبه 2 مرداد 1392
12:02:04

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: