پایان برای رنجور آرام

پایان برای رنجور آرام
 اولین نماینده قزوین در دور اول مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای انقلاب، فعال سیاسی، دادستان تهران پیش از انقلاب، اولین وزیر کشور پس از انقلاب،  دومین وزیر دادگستری و... این ها تنها قسمتی از عنوان های احمد صدر حاج سید جوادی است.  اعتراض به بازداشت های غیرقانونی مبارزان سیاسی در زمانی که هنوز در پست دادستانی تهران فعالیت می کرد، در کارنامه مبارزاتی این فعال سیاسی به گونه ای پررنگ دیده می شود. او که جزو مووسسان انجمن طرفداران حقوق بشر و نیز دفاع از زندانیان سیاسی در قبل از انقلاب بود، وکالت شماری از انقلابیون از جمله آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب، دکتر شریعتی و... را برعهده گرفت.  هرچند احمد صدر حاج سید جوادی، با استعفای دولت موقت به ظاهر از صحنه سیاست دور بود؛ اما همواره در کنار کارهای فرهنگی همچون  30 سال سرپرستی دانشنامه تشیع با وجود کهولت سن، خود را  در کنارمردم حس می کرد. با این همه، سرانجام روح رنجور مجری همه پرسی جمهوری اسلامی- 12 فروردین- در روز 11 فروردین در مقبره خانوادگی، کنار امامزاده حسین بن رضا(ع) شهر قزوین آرام گرفت.

چهارشنبه 18 ارديبهشت 1392
12:03:25