زولبیا و بامیه کیلویی7000 تومان

زولبیا و بامیه کیلویی7000 تومان
رئیس اتحادیه قنادان گفت: قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک ۷۰۰۰ تومان تعیین شد. 

ادامه مطلب در نشریه

چهارشنبه 19 تير 1392
18:20:49