آگاهی جامعه از مصرف مشروبات الکلی پیشگیری می کند

آگاهی جامعه از مصرف مشروبات الکلی پیشگیری می کند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین گفت: ارتقاء سطح آگاهی عمومی جامعه موجب پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی می شود.
دومین نشست شورای منطقه ای پیشگیری از وقوع جرم با محوریت پیشگیری فرهنگی، اجتماعی از مصرف مشروبات الکلی با حضور معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم شش استان به میزبانی قزوین برگزار شد.

چهارشنبه 19 تير 1392
15:56:02