از خواب تا واقعیت

از خواب تا واقعیت
پیش از تعطیلات عید نوروز بود که محمد حسن ابوترابی فرد، خبر نامزدی خود را برای ریاست جمهوری  با قاطعیت تکذیب کرد و گفت  که رویای پاستور را در سر نمی پروراند؛ اما هنوز چند صباحی از رد خبر نگذشته بود که خبر نامزدی ابوترابی فرد،  به تیتر رسانه ها تبدیل می شود. ماجرا به همین جا ختم نمی شود و خبرگزاری های طیف راست، از خوابی نوشتند که آیت اله  بهجت به  نایب رییس مجلس توصیه کرده تا به تکلیف اصولگرایان جامع عمل بپوشاند و کاندید ریاست جمهوری شود؛ خوابی که  خبرش حتی به راهروهای مجلس هم کشیده می شود. هنوز مخاطبان به دنبال ادامه تعبیر خواب ریاست جمهوری بودند که ابوترابی آن را بداخلاقی سیاسی  می‌نامد.   هرچند تبلیغات به طور رسمی کلید نخورده؛ اما نایب رییس مجلس استارت تبلیغات را زده است. گرچه او از وجود نقدینگی و تورم و بی توجهی به برنامه پنجم توسعه  دولت انتقاد می‌کند؛ اما این انتقادها درحالی بیان می شود که همین چند صباحی پیش، هم طیفان اصولگرایش آن را معجزه هزاره سوم لقب داده بودند. با این همه باید دید در این کارزار ادای تکلیف، چه سهمی به نایب رییس مجلس می رسد

چهارشنبه 18 ارديبهشت 1392
12:00:13