کلیت مجلس با دولت همراه است

محمدی:
کلیت مجلس با دولت همراه است

ایران- به گفته نماینده مردم قزوین در مجلس، با وجود تحرکات منتقدان و مخالفان دولت در مجلس، کلیت پارلمان با دولت همراه است، چنانچه آقای ظریف دو بار به صحن علنی مجلس آمد، اما با رای مثبت اکثریت روبرو شده است.داوود محمدی هرچند قبول دارد که صدای مخالفان دولت در مجلس بلندتر شده است، اما معتقد است که در مقابل طرفداران دولت و نمایندگان اعتدالی هم کم نیستند و مواضع خود را بیان می‌کنند. وی تاکید کرد: «در شرایط فعلی که دولت بار سنگین اجرا را به دوش دارد و فشارهای خارجی هم مضاعف است، باید به آن کمک کرد و به دولت فرصت داد تا بتواند برنامه‌های خود را پیش ببرد.»


شنبه 25 بهمن 1393
15:35:15