تجمع مشتریان صندوق «مهر وطن» در قزوین

تجمع مشتریان صندوق «مهر وطن» در قزوین
ادغام صندوق «مهر وطن» با بانک قرض الحسنه «مهر ایران»  موجی از نگرانی را در نزد دارندگان حساب این صندوق بوجود آورده تا جایی که مشتریان صندوق، شنبه شب گذشته با تجمع مقابل شعبه این صندوق در خیابان طالقانی قزوین، خواستار استرداد حساب‌های خود از مسوولان این صندوق شده بودند.

در همین رابطه، مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهرایران دراستان قزوین به «فروردین امروز» گفت: براساس مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی، صندوق‌های مهر وطن و نصر کردستان به شعب این بانک  انتقال یافت و این ادغام در راستای سیاست و استراتژی بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی صورت  گرفته است و تمامی مراحل ادغام تحت نظارت بانک مرکزی و با هماهنگی این بانک انجام شده است.  به گفته وی، مشتریان صندوق‌های یاد شده می‌توانند از 10 تیرماه جاری به تدریج  برای تعویض دفترچه‌های سپرده گذاری خود به بانک‌های قرض الحسنه مهر ایران در استان قزوین مراجعه کنند. امیری ادامه داد: به مشتریان محترم صندوق‌های یاد شده اطمینان داده می‌شود که سپرده‌های آنان محفوظ باشد؛ چون مسوولیت تعهدات آن به بانک قرض الحسنه مهر ایران  واگذار شده است.

سه شنبه 4 تير 1392
00:56:55