مدیران بی اعتقاد به دولت کنار بروند

رحیمی:
مدیران بی اعتقاد به دولت کنار بروند

فروردین امروز- «مدیران دولتی باید به برنامه های دولت تدبیر و امید اعتقاد داشته باشند و اگر نمی توانند با سیاست های دولت همراه شوند انصاف نیست که در مسوولیت باقی بمانند.»معاون سیاسی امنیتی استاندار با بیان این مطلب گفت: «همه افراد و گروه ها آزاد هستند که هر سلیقه و تفکری را داشته باشند، اما اگر مدیری می خواهد با دولت کار کند باید به دولت اعتقاد داشته باشد و اگر نمی تواند، در جای دیگری مشغول کار شود.» ایوب رحیمی با اشاره به این نکته که امروز از نظر افکار عمومی دولت تدبیر و امید و آقای روحانی در بحث اطلاع رسانی و بیان عملکرد مظلوم واقع شده است، اضافه کرد: «احساس می شود که حتی مدیران و مسوولان هم از عملکرد دولت دفاع نمی کنند.»


يكشنبه 19 بهمن 1393
22:41:51