عسگری می آید، نمی آید!

عسگری می آید، نمی آید!

با خبر شدیم؛ روند انتصاب رضا عسگری به عنوان فرماندار آوج کماکان ادامه دارد و گفته می شود امیری معاون وزیر کشور به برخی از حامیان دولت گفته است که بزودی وی را به عنوان فرماندار آوج منصوب می کنیم. با مشخص شدن معاون سیاسی وزارت کشور تکلیف برخی فرمانداری ها تا چند روز آینده مشخص خواهد شد.

پنجشنبه 2 بهمن 1393
01:41:45