سناریوی افزایش مصرف بنزین

سناریوی افزایش مصرف بنزین
میزان مصرف بنزین در قزوین 15 درصد افزایش داشته است. ایران رکورد مصرف بنزین را در دنیا شکست؛ آمارهای رسمی که گفته می شود پیش زمینه افزایش قیمت بنزین است.

چندی پیش بود که عادلی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قزوین خبر از افزایش 15 درصدی مصرف بنزین در قزوین داده بود. البته  عادلی  علت «عبوری بودن استان قزوین و شرایط ویژه نوروزی» را دلیل این افزایش مصرف عنوان کرده بود.   اما در واقع این افزایش مصرف بنزین مختص استان نبود و در کل کشور شرایط به این گونه بود تا آنجا که دولت از آن به عنوان رکورد مصرف در دنیا نام برد. گرچه  بنابر اعلام منابع رسمی،  مصرف این  منبع انرژی نسبت به سال گذشته رشد داشته؛ اما این افزایش درحالی صورت گرفته است که سال گذشته، دولت سهمیه نوروزی برای مصرف کنندگان در نظر نگرفته بود. بنابراین با احتساب 50 لیتر سهمیه نوروزی و 60 لیتر سهمیه فروردین، مصرف کنندگان 110 لیتر بنزین سهمیه ای داشتند. با این همه برخی از صاحب نظران اقتصادی معتقدند که اعلام این آمارها، چیزی جز سناریوی افزایش قیمت بنزین نیست. دولت معتقد است که افزایش قیمت بنزین، منجر به بهبود مصرف و استفاده بهینه از این انرژی می شود. از این رو، وزارت نفت، در بودجه 92 پیشنهاد افزایش قیمت بنزین به ازای هر لیتر یارانه‌ای 700  و آزاد 900 تومان داده است. این درحالی است که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش سال گذشته خود با بررسی  افزایش قیمت های انرژی درمیزان خانوارهای شهری و روستایی اعلام کرده بود که افزایش قیمت، تاثیر چندانی بر میزان مصرف حامل های انرژی نداشته است. با این همه، مجلس این  میزان افزایش قیمت را خلاف قانون می داند. چون  بنابر قانون هدفمندی یارانه ها، دولت تنها حق دارد هر سال 20 درصد بر قیمت حامل های انرژی بیفزاید.  بنابراین با استناد به این قانون، دولت می تواند تنها بنزین را به مبلغ 840 تومان در سال جدید عرضه کند؛ اما معاون وزیر نفت، در اظهارات جدیدی، قیمت تمام‌شده بنزین را 1200 تا 1300‌تومان  اعلام کرده است.
 با این وجود زمزمه های تصویب بنزین 1000 تومانی درحالی از مجلس شنیده می شود که خود بهارستان نشینان اذعان دارند که در شرایط شدید تورمی کنونی، افزایش بیش از 20 درصد به صلاح  مردم نیست.

چهارشنبه 18 ارديبهشت 1392
11:51:18