پختگی سردار

پختگی سردار
از برنده های انتخابات ریاست جمهوری بسیار گفته اند و شنیده ایم؛ اما به اعتقاد بسیاری از فعالان اجتماعی، در انتخابات سال 92 پلیس هم یکی از برنده های بزرگ آزمون دموکراسی بود.

 روند پختگی سردار جعفری نسب، فرمانده انتظامی استان قزوین، در رفتارها و گفته هایش، سال به سال آشکارتر می شود. جعفری نسب در جشن های پیروزی پس از انتخابات با تدبیر و دستورش به پلیس برای حفظ احترام مردم در عین کنترل تجمعات، نشان داد همانطور که در سخن می گوید، در عمل هم قائل است به اینکه «از انتظامی کردن موضوعات اجتماعی باید پرهیز کرد.»  سردار که ارتباط خوبی با رسانه های استان دارد، به تازگی گفته بود «مهمترین محور مقابله با مواد مخدر مبارزه فرهنگی است.»

دوشنبه 3 تير 1392
23:39:23