اولین حضور و اولین جایگاه

اولین حضور و اولین جایگاه
علی فرخ زاد در انتخابات شورای شهر قزوین رای اول را به‌دست آورد.

 رییس سازمان نظام مهندسی استان، در مناظره انتخاباتی خود در خبرگزاری فارس قزوین گفته بود: «باید از تجربیات موفق شهرهای دیگر استفاده کنیم و نیازی نیست تا خطا کنیم و بعد تجربه به‌دست آوریم بلکه می توانیم از شهرهای بزرگ نیز الگو برداری کنیم. در قالب یک برنامه توسعه محور و محله محور می توان مردم را در موضوعات مختلف دخیل کرد و مشارکت مردم در طرح های شهری و داشتن احساس تعلق به حفظ طرح های شهری ایجاد شده اهمیت بسیار دارد و در این زمینه به خوبی عمل نشده است.»  از شورایی که علی فرخزاد را در بین اعضای خود داشته باشد، انتظار می رود تخصص و کار اصولی را سرلوحه خود قرار دهد. 

دوشنبه 3 تير 1392
23:37:00