32 هزار بی سواد در استان قزوین

32 هزار بی سواد در استان قزوین
براساس نتایج سرشماری درسال 90 استان قزوین 32 هزار نفر بی سواد دارد.

"ایلنا" به نقل از ابوالفضل طارمی اعلام کرده است" 145 هزار نفر در استان اعلام بی سوادی کرده اند که 43 هزار نفر از این مجموعه در گروه سنی بین 10 تا 49 سال قرار دارند".  بنابر این گزارش،» نرخ باسوادی در مناطق شهری استان 7/89» درصد و در مناطق روستایی 5/77 درصد  است.»
 به گفته ی این مسوول، 11 هزار نفر از این افراد  درسال های 90 و 91 با سواد شده اند و در حال حاضر 32 هزار نفر بی سواد  در گروه سنی 10 تا 49 سال در استان وجود دارد که به عنوان جامعه هدف برای ستاد راهبردی نهضت سوادآموزی استان مطرح هستند.   البته مدیر نهضت سوادآموزی وقت استان قزوین- در سال 88-  به «فارس» گفته بود: بعد از سه دهه در سال 85 تعداد باسوادان در استان به 6/85 درصد رسید که با توجه به تلاشی که در این سه سال صورت گرفته است در حال حاضر بیش از 90 درصد جمعیت 10 تا 49 سال استان قزوین باسواد هستند.  گرچه او، قزوین را در رابطه با مبارزه با بی سوادی،» جزو استان‌های نخست کشور» عنوان کرده بود؛ اما چندی پیش، رییس سازمان نهضت سواد آموزی کشور، مازندران با درصد باسوادی 95 و هفت دهم ، سمنان با 95 و پنج دهم و اصفهان با 95 و چهل و پنج صدم و تهران ، البرز و یزد را  به عنوان استان های برتر کشور در زمینه داشتن معیارهای باسوادی  اعلام کرده بود. براساس اعلام مرکز آمار و سرشماری در سال 1390، تعداد 9 میلیون و 719 هزار و 712 نفر بی سواد مطلق در کشور وجود دارد.  از این تعداد بی سواد، سه میلیون و 456 هزار و 181 نفر در گروه سنی 10 تا 49 سال هستند. البته در این آمار اعلام شده است که 600 هزار نفر میزان سوادشان را اظهار نکرده اند که ممکن است  10 تا 15 درصد از این 600 هزار نفر هم بیسواد باشند.  ولی با وجود تلاش های انجام شده در زمینه ریشه کنی بی سوادی، اما هنوز این تلاش ها رضایت بخش نیست. چه اینکه به گفته ی معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی کشور، براساس آمار یونسکو، ایران در بین 130 کشور رتبه 87 و در بین 24 کشور منطقه، رتبه 17 را در زمینه با سوادی دارد و در کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و تاجیکستان آمار بیسوادی صفر است.
  با این همه، باتوجه به اینکه ایران، در پایان برنامه پنجم توسعه(1394)  باید نرخ بی سوادی  را به صفر برساند،  بنابراین قزوین راهی سخت در پیش دارد

چهارشنبه 18 ارديبهشت 1392
11:48:08