معارفه قریب الوقوع فرماندار

معارفه قریب الوقوع فرماندار

و دست آخر اینکه؛ حکم انتصاب رضا عسگری به عنوان فرماندار شهرستان آوج هجدهم آبانماه امسال به امضای رحمانی فضلی وزیر کشور رسیده است و طبق معمول باید تا چند روز آینده ابلاغ شود. گفته می شود معارفه عسگری تا هفته آینده برگزار خواهد شد. عسگری هم اکنون معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری ویژه شهرستان کرج است و انتصاب وی با استقبال حامیان دولت و اهالی منطقه همراه شده است. 

چهارشنبه 28 آبان 1393
20:45:03