ابوترابی‌فرد: شهادت درس مدرسه عاشوراست

تریبون
ابوترابی‌فرد: شهادت درس مدرسه عاشوراست

اساس زندگی انسان بر مبنای وظیفه‌شناسی است، گفت: «تکلیف‌شناسی و مبارزه با ظلم از مهم‌ترین ارکان نهضت عاشوراست و ما مکلف به وظیفه‌ایم نه نتیجه؛ اگرچه قطع‌یقین ثمره وظیفه‌شناسی موفقیت است.»سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد افزود: «امام حسین‌(ع) می‌دانستند که شهادت درس مدرسه عاشوراست، اما توجه به نکات حکومتی، تربیتی و مبارزه با ظلم را محور تکلیف خود قرار دادند.» وی اظهار داشت: «فلسفه شهادت امام حسین‌(ع) دو پیام مهم مبارزه با ظلم و تکلیف‌گرایی را به دنبال دارد.» ابوترابی‌فرد اضافه کرد: «ترس و خوف از جمله موارد جدایی بین انسان و تکلیف است و افرادی که امام را تنها گذاشتند، ترسیده بودند.»

چهارشنبه 28 آبان 1393
20:18:57