انتقاد قوامی از وزارت کشور

انتقاد قوامی از وزارت کشور

خبر اول اینکه؛ سید ناصر قوامی در گفتگو با “روز نو” از نارضایتی جامعه نسبت به عدم توجه دولت به سیاست داخلی گفته است. وی با انتقاد از وضعیت حاکم بر وزارت کشور اظهار داشته است: «رییس جمهور در حوزه مسایلی چون شروع به کار احزاب و حقوق شهروندی و تشکیل تشکل های مردم  نهاد با مشکل مواجه است و دلیل آنهم وزارت کشور دولت یازدهم است، چرا که در بسیاری از استان ها استانداران کاملا با دولت زاویه دارند و حتی مسیر دولت قبل را می روند. 

يكشنبه 11 آبان 1393
11:33:27