منطقه آزاد تجاری تاکستان

منطقه آزاد تجاری تاکستان

با خبر شدیم؛ پیگیر‌ی‌های استانداری برای راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری در منطقه تاکستان ادامه دارد. با تاسیس این منطقه آزاد تجاری که قابلیت بندر خشک را دارد، رونق اقتصادی را در شهرستان تاکستان بوجود خواهد و صنعت و اقتصاد این منطقه را رونق خواهد داد.

يكشنبه 11 آبان 1393
11:32:25