تغییرات در حوزه ورزش و جوانان

تغییرات در حوزه ورزش و جوانان

مطلع شدیم؛ پس از کناره‌گیری خورشیدی از معاونت جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان، بزودی یک گزینه بومی به این سمت منصوب خواهد ‌شد. این مدیر جوان و فرهنگی، ارتباط بسیار خوبی با مجموعه دولت و دکتر آشنا مشاور فرهنگی رییس جمهور دارد. همچنین گفته می شود دکتر طاهری، عضو هیات علمی دانشگاه امام خمینی(ره) به عنوان رییس دانشگاه علمی کاربردی ورزش استان آغاز بکار خواهد کرد. 

يكشنبه 11 آبان 1393
11:30:47