دلخوری مدیرعامل بانک سپه

دلخوری مدیرعامل بانک سپه

شنیدیم؛ مدیرعامل بانک سپه در سفری به قزوین قرار بود که با برخی از مدیران ارشد استان از جمله استاندار دیدار کند که به دلیل برخی نا‌هماهنگی‌ها موفق به این دیدار نشد و  با دلخوری به هتل محل اقامت خود بازگشت که در ادامه، تعدادی از مقامات اجرایی برای دلجویی به سراغ وی رفتند. حضور مقامات کشوری در استان فرصتی است که می تواند منجر به جذب اعتبار و امکانات شود.

يكشنبه 11 آبان 1393
11:31:26