چه کسی پاسخگوست؟

چه کسی پاسخگوست؟

یکی از اهالی محله بلاغی هستم، پارسال با فشار شهرداری ناچار شدیم با فروش خانه که در محدوده طرح خیابان شهید انصاری شرقی بود از این محله کوچ کنیم. الآن مشخص‌شده شهرداری مجوزی از میراث فرهنگی برای احداث این خیابان نداشته و ادامه کار متوقف‌شده است. واقعاً خساراتی که من و امثال من، از فروش خانه به شهرداری و ترک محله آبا و اجدادی خود متحمل شدیم را چه کسی باید جبران کند؟                                                جباری

يكشنبه 27 مهر 1393
12:50:11