گزینه غیر بومی در شرکت شهرک های صنعتی

گزینه غیر بومی در شرکت شهرک های صنعتی

خبر اول اینکه، فشار برای تغییر مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین به استعفای مهندس ناصحی از این سمت انجامیده است. ناصحی در نامه‌ای به ابریشمی، مدیرعامل شهرک های صنعتی کشور از انتظارات و خواسته‌های نامعقول سخن گفته است و در این نامه استعفای خود را تسلیم ابریشمی کرده است. گفته می‌شود: گزینه‌های معرفی شده از استان مورد قبول تهران واقع نشده است و با پیگیری پُر زحمت، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، انتصاب خدابنده‌لو مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اردبیل به جای ناصحی قوت گرفته است.

يكشنبه 27 مهر 1393
09:14:28