با خطرآفرینان برخورد کنید

با خطرآفرینان برخورد کنید
قرار بود سازمان آتش‌نشانی با کسانی که به صورت غیرمجاز اقدام به فروش و تزریق گاز به خودروهای گازسوز در نقاط مختلف شهر می‌کنند برخورد کند، اما نه تنها خبری از این برخورد نیست که روزبه‌روز بر تعداد این افراد که با کار خود جان مردم را به خطر میاندازند هم افزوده می‌شود.
کرباسی

چهارشنبه 9 مهر 1393
23:28:49