نقض حقوق عابران پیاده

نقض حقوق عابران پیاده

در چهارراه ولی‌عصر، مسیر عبور عابر پیاده از شرق به غرب کمربندی پادگان با نصب نرده توری توسط شهرداری مسدود شده است. آیا برای تشویق و ترغیب افراد به منظور استفاده از پل هوایی، باید حقوق مسلم عابران پیاده نقض شود؟ چه کسی پاسخگوی حوادث احتمالی است که ممکن است در برخورد خودروها با عابران پیش بیاید؟
رضازاده

شنبه 15 شهريور 1393
17:09:23