تخلیه زباله و ایجاد مزاحمت

تخلیه زباله و ایجاد مزاحمت

سال گذشته خودروهای حمل زباله در دو نوبت صبح و شب اقدام به تخلیه مخازن زباله می‌کردند. امسال، ظاهرا همه چیز به‌هم‌ریخته و پیمانکاران در هر ساعتی که مایل باشند اقدام به این کار می‌کنند. به طوری که تخلیه شبانه زباله در خیابان‌های پادگان، عارف و بلوار بین ساعت 2 تا 4 بامداد صورت می‌گیرد و سروصدای خودرو مخصوص حمل زباله باعث اذیت و آزار اهالی شده است.
فخاری

شنبه 15 شهريور 1393
17:08:27