80 میلیون تومان اعتبار شهرداری برای حجاب

80 میلیون تومان اعتبار شهرداری برای حجاب
مدیرعامل سازمان فرهنگی- ورزشی شهرداری قزوین از سومین عرضه پوشاک اسلامی در خیابان راه آهن در آینده نزدیک خبر داده است.

وزیری‌نژاد به فارس گفته است: امسال نزدیک به 800 میلیون ریال اعتبار فرهنگی، هنری و نرم‌افزاری در اختیار این کمیته قرار گرفته است تا مجری برنامه‌های تدوین شده در امر حجاب باشد. 

چهارشنبه 22 خرداد 1392
17:04:52