چرا با متخلفان برخورد نمی‌شود؟

چرا با متخلفان برخورد نمی‌شود؟

با‌اینکه هر ساله مسوولان آموزش و پرورش می‌گویند گرفتن هر‌گونه وجهی در مدارس دولتی ممنوع است، اما امسال هم به هنگام ثبت‌نام در مدارس، مدیران از اولیا تقاضای پرداخت پول می‌کنند. اگر گرفتن این پول‌ها قانونی است، چرا آموزش و پرورش می گوید؛ ممنوع است، اگر غیرقانونی است، چرا مسوولان با متخلفان برخورد نمی‌کنند!
کدخدایی


يكشنبه 2 شهريور 1393
11:32:44

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: