انتخابات و عقلانیت

انتخابات و عقلانیت
شاید برای اولین بار باشد که چند کلمه، شاه‌کلید بیشتر شعارها و سخنرانی‌ کاندیداها، از شورای شهر گرفته تا ریاست‌جمهوری شده است؛ عقلانیت و تدبیر. بیشتر کاندیداها، وضع را طوری دیده‌اند که بر اصل عقلانیت و تدبیر تاکید می‌کنند.

بعد از چند سال که حالا صدای موافقان وضع موجود هم درآمده است، بیشتر کاندیداها این را حس کرده‌اند که مردم هم بیش از هر چیز در شرایط فعلی به عقلانیت و درایت و میانه‌روی در مدیریت نیازمند هستند تا برنامه‌های هیجانی و عوام‌فریبانه.
همین نیاز به بازگشت عقلانیت در جامعه بوده که به نامزدهای شورای شهر و ریاست جمهوری نیز منتقل شده است تا آنها هم در شعارهایشان برخودداری از افراط تاکید کنند و به نوعی روند چند سال گذشته را به نقد بکشند.
در میان نامزدهای شورای شهر قزوین  نیز این شرایط حاکم است، چه آنکه تصمیم‌های گاه غلط در مدیریت شهری باعث شده تا کاندیداها بیش از هر سه دوره گذشته بر تصمیمات کارشناسی و فکرشده تاکید کنند. در میان کاندیداهای ریاست‌جمهوری هم به جز یک کاندیدا، تقریبا همه کاندیداها بر لزوم جلوگیری از افراط و توقف روندهای نامطلوب گذشته تاکید کرده‌اند. گرچه از کسانی که تا چند سال پیش حامی وضع فعلی بودند، انتظاری نیست که صادقانه بیایند و بگویند که اشتباهاتشان باعث ایجاد شرایط کنونی شده است، اما همین که به این نتیجه رسیده‌اند که عقلانیت و میانه‌روی در گفتار و کردار، بهترین عمل برای عبور از شرایط موجود است باید به فال نیک گرفت. در این بین، نکته مهم این است که مردم نیز بیشتر از قبل امید دارند که در انتخابات پیش رو، هر اتفاقی می‌افتد، کسی بر مسند امور چه در شهر و چه در کشور قرار گیرد که بتواند با تعقل و تامل، بحران‌های اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی را پشت سر بگذارد. کسی که نه افراط داشته باشد و نه تفریط. همین توسعه عقلانیت در جامعه، خود به خود یک گام رو به جلو در مسیر اصلاح امور است. همین توسعه تدبر در جامعه بوده که حتی برخی ناراضیان دیرینه را به فکر فرو برده است‌که برای تغییر شرایط، باز شدن فضا و از سرگذراندن تهدیدهای خارجی و فشارهای اقتصادی، پای صندوق‌های رای بروند و از این حق، استفاده کنند.

چهارشنبه 22 خرداد 1392
16:20:09