تثبیت یا تغییر

تثبیت یا تغییر

حضور سید‌مرتضی حسینی در شرکت مخابرات استان، در محافل رسانه‌ای قزوین به‌عنوان حمایت این نماینده مجلس از ادامه حضور پورشاکر در سمت مدیرعاملی مخابرات استان تحلیل شده‌است.پورشاکر که سال 85 از یزد به قزوین آمد، هشت سال است که مسوولیت مخابرات استان را برعهده دارد و این روزها، برخی در داخل و خارج از این شرکت در تلاش هستند که زمینه معرفی یک چهره بومی را به‌عنوان جایگزین وی فراهم کنند. تلاش‌هایی که البته با موافقت برخی نمایندگان و مسوولین همراه شده، اما تاکنون توافقی بین آنان برای انتخاب یک گزینه مشخص به‌منظور معرفی به هیات مدیره شرکت مخابرات ایران صورت نگرفته است. در‌حالی‌که گفته می‌شود پورشاکر مایل است دو سال باقیمانده از خدمت خود تا بازنشستگی را در قزوین سپری کند، در روزهای آینده مشخص خواهد‌شد که وی در سمت خود تثبیت خواهد‌‌شد، یا مدیرعاملی را به فرد دیگری واگذار می‌کند.

پورشاکر که سال 85 از یزد به قزوین آمد، هشت سال است که مسوولیت مخابرات استان را برعهده دارد و این روزها، برخی در داخل و خارج از این شرکت در تلاش هستند که زمینه معرفی یک چهره بومی را به‌عنوان جایگزین وی فراهم کنند. تلاش‌هایی که البته با موافقت برخی نمایندگان و مسوولین همراه شده، اما تاکنون توافقی بین آنان برای انتخاب یک گزینه مشخص به‌منظور معرفی به هیات مدیره شرکت مخابرات ایران صورت نگرفته است. در‌حالی‌که گفته می‌شود پورشاکر مایل است دو سال باقیمانده از خدمت خود تا بازنشستگی را در قزوین سپری کند، در روزهای آینده مشخص خواهد‌شد که وی در سمت خود تثبیت خواهد‌‌شد، یا مدیرعاملی را به فرد دیگری واگذار می‌کند.


دوشنبه 23 تير 1393
02:29:35

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: