بستن خیام چه نتیجه‌ای دارد؟

بستن خیام چه نتیجه‌ای دارد؟

به آقای شهردار بگویید؛ واقعا نتایج بستن خیابان خیام برای مردم چه چیزی بوده‌است. با این کار، کدام مشکل ترافیکی حل شده یا باری از دوش مردم برداشته شده‌است، جز آنکه مشکلات تازه‌ای اضافه‌شده و عابران و اهالی و کسبه هم دچار سرگردانی شده‌اند.
عرفانی


دوشنبه 23 تير 1393
01:58:46

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: