قابل‌ توجه اعضای شورای شهر

قابل‌ توجه اعضای شورای شهر
بستن یک خیابان و تبدیل آن به پیاده‌راه باید مبنای منطقی داشته باشد. اعضای شورای شهر بر اساس کدام منفعت و صلاح عمومی با اجرای این طرح موافقت کردند. طرحی که نه در کوتاه مدت و نه در بلندمدت، نتیجه مثبتی برای شهر و مردم ندارد و خیلی زود آقایان مجبور می‌شوند از ادامه اجرای آن صرف‌نظر کنند.
مصلایی


دوشنبه 23 تير 1393
01:57:29

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: