تخریب‌کنندگان دولت به کشور خیانت می‌کنند

قوامی:
تخریب‌کنندگان دولت به کشور خیانت می‌کنند

یک عضو بنیاد باران با بیان اینکه "دولت در حال مذاکره‌ای نفس‌گیر با شش قدرت قلدر دنیاست"، گفت: کسانی که در داخل کشور تیم مذاکره‌کننده و دولت را تضعیف می‌کنند، بیش از این شش قدرت‌ به کشور ضربه وارد می‌آورند. سید ناصر قوامی افزود: هرگاه دولت قبلی وارد مذاکره‌ای می‌شد، یک تحریم نیز علیه کشور وضع می‌شد، اما این دولت در مذاکرات توانسته امتیازاتی بگیرد. وی اضاف کرد: متأسفانه در داخل کشور عده‌ای که منافع باندی و جناحی آنها بر منافع ملی اولویت دارد، به دنبال تضعیف دولت هستند که این اقدام آنها خیانت بزرگی به کشور است


دوشنبه 23 تير 1393
01:36:37

نظر بدهید:

نام:
ایمیل:
صفحه شخصی: