امید؛ نخستین مدرسه نوین قزوین

امید؛ نخستین مدرسه نوین قزوین
اندیشه تاسیس نخستین مدرسه نوین در قزوین ابتدا توسط میرزا صالح‌خان کلانتر باغمیشه تبریزی (آصف‌الدوله) ملقب به وزیر اکرم، حاکم تجددخواه و اصلاح‌طلب قزوین مطرح شد و با پیگیری‌های وی، توسط اعضای انجمن معارف بنیان‌گذاری شد.

این مدرسه که دارای 4 کلاس درس بود در سال 1283 خورشیدی آغاز به کار کرد. محل مدرسه در محوطه شرقی عالـی‌قاپو در نظر گرفته شد که پیـــش از آن به عنوان رختشویخانه مورد استفاده قرار می گرفت و از موقوفات باقــرخــــان سعدالسلطنه، حاکــم پیشین قزوین به شمار می‌رفت.
اعضای انجمن معارف، قاضی ارداقی را به سمت مدیریت مدرسه برگزیدند و وی نیز با یک ناظم، 2 آموزگار و 2 مستخـــدم، فعالیت‌های آموزشی مدرسه را آغاز کرد که به نام «امید» نام‌گــذاری شده بود. بودجه مدرسه از سوی اعضای انجمن و مختصر وجه دریافتی از شاگردان که عموماً از طبقات متوسط و مرفه قزوین بودند، تامین می‌شد. هرچند ناچیز بودن این بودجه، از موانع اساسی در گسترش فعالیت‌های نخستین مدرسه نوین این شهر به شمار می‌آمد.
افتتاح این مدرسه در عهدی که تنها امکان آموزشی برای کودکان، مکتب‌خانه‌های قدیمی بود، تحولی اساسی در ساختار آموزشی قزوین تلقی می‌شد؛ اندیشه‌ای که بدون فداکاری و شهامت آصف الدوله امکان‌پذیر نبود. 

يكشنبه 12 خرداد 1392
15:55:38