هنری برای همه ادوار تاریخ

هنری برای همه ادوار تاریخ
مسجد جامع قزوین تنها یک شاهکار معماری نیست، بلکه گلوگاه تاریخ هنر اسلامی هم به شمار می رود. مینیاتوری از سیر و تطور هنر اسلامی که با اقبال بی نظیری، پناهگاه انواعی از سبک‌ها و متدهای معماری در همه ی ادوار  به شمار می‌رود. انعطافی از ذوق و نوآوری که همه را به یک‌باره در خود جای داده است و هویت زنده شهر را با خود یدک می‌کشد.

 این شاهکار دوره سلجوقی و صفوی، اولین بار به دستور هارون رشید در سال 192 ه.ق ساخته شد. ایوان جنوبی آن پس از حمله مغول  تخریب شد و بعدها مورد ترمیم قرار گرفت. این مینیاتور تاریخی، از چند دوره تاریخی تشکیل شده که قدیمی‌ترین بخش آن متعلق به سده دوم اسلامی است. ایوان‌ها در دوره صفوی بازسازی شده، اما ایوان شرقی در دوره قاجار مرمت شده است.
این مسجد شامل هشت شبستان و یک شبستان زیرزمینی نیز هست. بی‌بدیل، مسجد جامع، قلب تپنده ی هویت مذهبی و تاریخی قزوین است؛ اما قلب تپنده قزوین، بامداد شنبه، دوم دی ماه سال گذشته دچار حادثه شد و بخش چوبی منار غربی مسجد در آتش سوخت.
 اینکه، سهل‌انگاری پیمانکار موجب این حادثه شد یا لامپی که مستقیماً از کابل برق گرفته شده است، دیگر این روزها چندان مهم نیست، مهم این است که مرمت این مناره در زمان کوتاهی به پایان رسیده که این نشان دهنده تلاش در اجرای این پروسه بوده است.

يكشنبه 12 خرداد 1392
15:46:28