به سگزآباد توجه کنید

به سگزآباد توجه کنید

شهر سگزآباد بویین زهرا با وجود داشتن آثار باستانی فراوان که می‌تواند عامل جذب گردشگر شود، فاقد راه ارتباطی آسفالته است. در این شهر کتابخانه عمومی، سالن ورزشی برای خانم‌ها و شعب بسیاری از بانک‌ها را نداریم که انتظار داریم این مشکلات توسط مسوولین محترم استان مرتفع شود.
 ابوی

پنجشنبه 22 خرداد 1393
22:22:01